Máy giặt Hitachi BD-SG100CL giặt 10kg sấy 7kg cảm biến BIG DRUM WASH

37,900,000

Sản phẩm bảo hành 24 tháng

Miễn phí vận chuyển và đổi nguồn

Có hướng dẫn sử dụng tiếng Việt

Mua bảo hành cắm nhầm điện