Máy giặt Hitachi BD-SG100AL-W giặt 10kg sấy 6kg giặt bọt khí

37,000,000 35,000,000

Sản phẩm bảo hành 24 tháng

Miễn phí vận chuyển và đổi nguồn

Có hướng dẫn sử dụng tiếng Việt

Mua bảo hành cắm nhầm điện