Máy giặt Hitachi BD-S8800 giặt 11kg sấy 6kg lồng giặt BigDrum

43,000,000 42,900,000

Sản phẩm bảo hành 24 tháng

Miễn phí vận chuyển và đổi nguồn

Có hướng dẫn sử dụng tiếng Việt

Mua bảo hành cắm nhầm điện